Základy zobrazování | 1/3 Zobrazování | Konstruování | Onlineschool.cz

V tomto videu si ukážeme, jak se zobrazuje strojní součást na výkres podle pravoúhlého promítání podle evropských standardů ISO-E. Také pochopíme jak fungují sdružené průměty a proč je nemusíme nijak značit.

Toto video najdeš také na webu Onlineschool.cz na https://onlineschool.cz/konstruovani/zobrazovani/

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoolcz?sub_confirmation=1

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://www.facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Automatický transcript

Minuta: 0
Ahoj strojaři tomhle videu se podíváme na koupelny zákaz konstruován a to je zobrazování strojních součástí ukážeme si jak součásti zakreslovat na víkend a jak fungují jednotlivé druhy pohledu zobrazování v konstruování se vždycky děje podle předem daného algoritmu říkáme mu pravoúhlé promítání a to ještě v Evropské verzi protože tady napsáno ISO a ten způsob na vykrese Vždycky poznám podle tady této značky kterou si potom vysvětlím m a k tomuhle evropskému způsobu existují Americká varianta která je ale velmi podobná jenom mi tam přehozená jedna věc přičemž ten americký způsob zobrazování se v našich končinách skoro nepoužívám takže ho to ani nebudu zmiňovat teď jak to zobrazování vůbec probíhá Já to mám nějakou součást kterou jsem se pokusil aspoň trochu nakreslit ve 3D Skládá se z tohodle spodního kvádru potom je tady vzadu vrchní kvádr přičemž ten vrchní kvádr má zkosenou hranou
Minuta: 1
A to se tady kolem tahleta rozložená síť nějakého kvádru. Tak to jsou tak zvané průmětny, které jsou dokola. To je zobrazené součástí, aby se na něj uzavírají takovým klasická varianta zobrazování funguje na tom principu, že já jako pozorovatel jsem na nějaké straně od toho tělesa. Jdeme tomu napravo jsem zde a mezi průměrnou plochu, na kterou zobrazují to co vidím a mnou pozorovatelem. Je to zobrazované těleso. V tomhle tom je právě ten rozdíl mezi evropskou a americkou variantou kdy a to zobrazované těleso. V americké variantě je až za průměrnou. No a pravoúhlé promítání se tomu říká proto, protože já každý blok toho tělesa zobrazuji přímkou, která je Kolmá na to umět. No a tam kde to pro mě tak tam je promítnutí do hovoru dodané
Minuta: 2
průmětny. Tak když se podívám na to, co vidím z téhle té strany. No, tak vidím tady de facto to no a potom tady vidím, kde hrany. Tak pokud je vidím, tak je tady musím i zakreslit přičemž Pokud tyhle opravdu vím, tak je zakresluji plnou tlustou čarou tomuto průmětu neříkám pohled zprava, protože já jako pozorovatel jsem vstal napravo od tělesa. Teď se pojďme podívat na pohled zepředu tedy stojím před tím Danem tělesem, na co vidím, když stojím před tím tělesem. Pokusím se Co nakreslit, protože ten pohled za Říkal jsem není úplně vypovídající, tak já uvidím v tom je zhruba toto přičemž tyhle ty dvě hrany mi z plynu do jedné. Každopádně tu hranu, viď. Proto je tady. Zapisuj nebo zakreslil plnou čarou fajn,
Minuta: 3
když jsme nad tím tělesem, tak to co vidíme se promítá do průměrných teplot zobrazováním tělesem. Tady už to jde vidět. A relativně dobře. Jo, teď je všechno. Když se dívám z vrchu, tak vidím vlastně to co je zakreslené, zde tady moc není, co vysvětlovat. Tady toto hraná tady tato hraná i tato a Jana nám splývají v staré toto čáru, tak to máme zde fajn. To byl pohled zvrchu teďka zkus na pohled zespodu. Pokud se na tohle těleso dělá zespodu, tak to co je viditelné pouhým okem je obrys obdélníkového tvaru, který tady máme plnou tlustou čarou zakreslen nic víc. Nevím, co jsou, ale tady ty bílé čáry tyhlety reprezentují
Minuta: 4
hrany, které jsou skryté. Které tam jsou, ale z toho pohledu zespod nejsou vidět, proto se značí čárkovanou čarou a tyhle ty čáry mi dávají doplnkovou informaci o tvaru toho tělesa, která se vám může být zřejmá z nějakých jiných pohledu. Každopádně zase tady toto hraná tato hra na a tato hraná mi splývají s tady co hranou, která je skrytá a poté čárkovaná to samé tady tato hra na Josef poté nevidím, ale je tam a proto je tady označená čárkování. Pak mám ještě nějaké dvě plochy, které Asi už jste uhádli uzavírají ten kvádr, tak to řeším. Style ty dvě hrany. Už jsem rozbalil na tím směrem, aby jsme si na ně mohli zakreslit to, co bychom to asi měli vidět, jak bych tenhle ten pohled měl zakreslit, protože
Minuta: 5
tady tahle ta plocha reprezentuje tady tuto stěnu, tak na tuhle tu stěnu promítám, když jsem nalezl to tělesa. Takže tady bude pohled z leva fajn, co všechno uvidím, když se zleva budu dívat, aby se tady dívám odsaď, tak bych řekl, že vidím pouze Elko de facto Elko, které bude vypadat takhle no plus víno, přičemž tady tuhletu hra. Já slova nevidím, ale ona tam je. Takže já si tady můžu doplnit, tak tady cena. Ten pohled ten je asi teď začnu těšit, protože no On je hned tady. To je tahleta průmětná na
Minuta: 6
to, abych na tuhle větu promítal, tak potřebuji stát za tím časem třeba Stát kde Takže tady tohle to a průmětná reprezentuje pohled zezadu, co vidím zezadu. Já bych řekl, že vidím zadní desku, nebo zadní z toho tělesa. Takže kdybych vzal tuhle tu plochu. A nakreslil si bokem, tak to co uvidím se promítne zhruba tímhle tím způsobem. Tak a protože zezadu tady tuto. Ani tuto hru nevidím, tak tyto hrany jsou skryté a zakrslý se takto, protože Ale tato průměrná rozbalená tedy došlo k otočení
Minuta: 7
zde se musím položit trochu prostorové představivosti a já tady de facto otočím tady tuhle tu stěnu o 180 stupňů, takže rozbalené. To potom vypadá. Se takhle můžu si všiml, že všechny hrany, které mi reprezentují tady tuhle tu rovnou plochu jsou ve stejné výšce, nebo jsem se aspoň snažil přitom kreslení, která tím, že to promítání je pravoúhlé. A proto ta výška, ve které se to teda nachází je zachován, co mě obloukem vrací k té značce iso-e zobrazování, protože tady toto má být kužel a protože tady vidím, jak tu přední kružnice taky tu zadní kružnice, tak
Minuta: 8
to značí, že pozorovatel je vlevo a jste logiky, že mám pozorovatele potom zobrazování předmět a průmětnu mi vychází, že tohle to je Evropský způsob zobrazování, ale spát. A k tomu zobrazování staré těmito proměnami součásti zobrazujeme na výkresy, takže nějaké 3D sítě se nikdy nezobrazují, to, co je tady naznačeno je úplně dokončeno je, že tam síť kvádru daného těma tom jet na nás se rozbaluje. Takže když rozbalím všechny ty průměty, tak dostanu tady toto ten pohled, který mi tvarovy nejvíce vypovídá o tom tělesu si určím jako pohled zepředu tady u tohoto tělesa. Je to ne úplně snadné říct, ale nějaký pohled se musel vybrat. Takže tady ten pohled je pohled zepředu, no a potom jste logického tady máme, tak vidím, že nad tím tělesem je pohled zespodu. Tady
Minuta: 9
je to trošku matoucí, protože teď když tady mám tu krychli, tak vidím, že já musím být pod tím tělesem, abych mohl promítat na tu vrchní průměr. Pohled, který je pod tím zobrazováním tělesem je zase paradoxně zvrchu na tady tenhle ten. Tak když vidíme, že ta průměrné tady napravo, tak nemusíme stát nalevo zobrazovaného tělesa. Takže tohle to je pohled z leva analogické. Tohle je pohled z prava a pohled zezadu, protože když mám tady jeden pohled. Tak díky tomu, že chápu princip zobrazovací sítě. Takže v pohled nad tím tělesem je pohled zespodu málokdy
Minuta: 10
ovšem potřebuji zobrazovat to těleso do všech šest průmětem. Ba naopak jedním ze základních principu konstruování je zobrazovat, pokud možno co nejšetrněji co nejstručněji. Takže použít pouze. Takové množství průmyslu, které mi dají jasnou představu o tom, co to je za těleso, ale ani o jeden více, takže asi klidně můžu říct, že tenhle Tenhle tenhle pohled vlastně nepotřebuji proč protože tenhle ten pohled Hlavní, který je zepředu mi říká Jaký tvar to tělesům a zepředu potom z vrchu vidím i tu hloubku a to, že tady v tomhle tom předním povedu, já nevím jako tělo své Hluboké. A jak vypadá no tady v tomhle tom ohledu zleva a vidím defakto tvar to holka, která ani z tohohle ani z tohohle pohledu vidět není a tyhle ty tři pohledy mi dávají kompletní obrázek o tom, jak to těleso vypadá a nepotřebuji. Žádné další pohled
Minuta: 11
na závěr bych ještě dodal, že co se týče volby z toho hlavního pohledu tedy toho pohledu zepředu. Tak jasně Pokud a ona součást a nějak nesymetrická hranatá, tak volím takovým způsobem bude ten hlavní pohled mi dával co Více informací o tvarové tělesa pokuta součást, ale rotačního charakteru třeba nějaká hřídel, která má třeba nějak tady zkosené hrany na všechny ty srandovní věci, které budeme probírat ještě v dalších videích. Tak ten hlavní pohled beru tak aby osa symetrie byla vodorovná. Takhle se kreslit rotační součástí. Takže doufám, že z toho úvodu zobrazování jste pochopili ty základní principy a těším se na slyšenou dalších videí.

Předchozí video

Součty nekonečných řad 1 | 10/12 Nekonečné řady | Matematika | Onlineschool.cz

Další video

Štěpení integrační oblasti | 3/8 Dvojné integrály | Matematika | Onlineschool.cz