Valení a síly | 9/10 Dynamika | Fyzika | Onlineschool.cz

Při valení vznikají diametrálně odlišné síly než u posouvání. Prvně se reakční síla díky deformaci povrchu a valícího se tělesa vyosí (o délku odpovídající ramenu valivého odporu) a proti valení začne působit momentem valivého odporu. Druhá nová síla je odporová síla při valení. Svou povahou není třecí silou, protože ta vzniká při relativním pohybu dvou povrchů. Tato síla se tím pádem nedá určit přes koeficient tření, ale ze silových rovnic.

Toto video najdeš také na webu Onlineschool.cz na https://onlineschool.cz/fyzika/valeni-a-sily/

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoolcz?sub_confirmation=1

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://www.facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Automatický transcript

Minuta: 0
Ahoj Dneska si ukážeme, jaké síly působí na těleso při válení, jdeme na to balení z logiky pohybu už celkem dobře rozumím a v tom minulém videu jsme si řekli, že balení se skládá z rotační části a z pohledu a aby se ti lezl valilo, tak rozhodně na ní musí působit nějaká síla vlastně ve směru toho odvalování, takže tady budeme mít sílu, která na ten palec tlačí a označíme si třeba jenom jako protože válec je v gravitačním poli, tak určitě na něj bude působit tíhová síla. Potom jasně, můžeme na ten nález ještě něčím tlačit, ale to teďka nebudem kombinovat prostě v tom svislém směru na tu podlahu působí jenom tíha toho válce, protože tady
Minuta: 1
Máme podlahu nebo nějakou podložku, po které se jenom válet odvaluje. No tak protože funguje zákon akce a reakce, tak ta podložka musí působit zpátky na té válec. OK, takže tady si dáme nějakou normálovou sílu, ale tohle ještě zdaleka není všechno, protože tady vstupují do hry. Mamka efekty, které zpomalují, abychom to dobře pochopili, tak bude fajn ukázat je vlastně vypadá reálná situace, kdy se ten válec Úvaly ona ta rovina, po které se odvaluje i ten válec samotný nezůstanou v tom svém původním dokonalém tvaru, jo ta podložka v Rovném a válec na pohřeb dokonale kulatém. Ono se stane to, že ta podlaha se pod tím vás jsem trošičku prohrál. Zdeformuje se a před sebou ten
Minuta: 2
Bude tlačit takový malinký herec, to má za následek dvě věci. První je ta, že tady tato normálová reakční síla nebude přesně v tom geometrickém středu tím, že mi tady tlačíme do toho válce, tak ona ta síla. To normálová se vychýlí směrem doprava, já je tady posunu a tady to vychýlení tomu říkáme rameno valivého odporu, značí se tady tímto písmenem C jednotkou toho ramena, jak už to slovo napovídá je metr. No Jedná se vlastně o vzdálenost a díky tomu vysunutí normálové síly, tady vzniká brzdný moment by se to ještě ukážeme, ale teďka jenom především, že i kdybych tady tu tu sílu neměl. Prostě bych ho odvalil a ona už by se ta koule nebo
Minuta: 3
Fotbalová setrvačnosti Tak díky této normálové síly a to mu to dám ani tady bude vznikat brzdný moment, který zpomaluje a nakonec zastaví to válení nakonec na tady vzniká ještě jeden a to že My se snažíme tím tělesem jako přesouvat doprava a tady zároveň se mi ta podložka zdeformovala, že to je nějaká plocha, která musí být překonána. Tak tady vlastně vzniká tímto směrem síla, která je proti tomu pohybu, já si tady do obrázku za značím třeba takto název popřípadě označení tessili bude různé asi škola U školy a Mně se líbil termín odporová síla při válení, ale na 100 denně na výšce jsme jí třeba říkali. Tečna síla označím a tady jsem to video. No a co musíme hnedka na začátku rozporovat, tak tohle není třecí síla třecí síla vzniká tam, kde máte.
Minuta: 4
Povrchy a smysl se po sobě. Jo jeden den tímto směrem druhý tímto směrem u tohoto balení. Předpokládáme že tady ten kontakt Nepros mikawa jo, takže a toto není třecí síla. Tahleta odporová síla je ve skutečnosti mnohem menší než ta třetí, co že vlastně ten důvod proč odhalovat jen snažší než něco sunout všechny síly, které nám tady působí na těleso při velení už máme tedy vysvětleny a můžeme si je prakticky ukázat na jakém tom výpočtu prvně budeme zkoumat situace, kdy ten válec jsem a odhalovat konstantní rychlosti. Všimněme si že nemáme zadáno. Jak velkou ono se ukáže, že to vlastně není třeba vědět. Máme potom údaje o hmotnosti toho válce jeho poloměru rameno valivého odporu a chceme vědět. Jakou silou do toho vás máme tlačit, aby
Minuta: 5
Pohyb rovnoměrný byl, já si tady skupina ten obrázek. On se nám bude hodit. No a s čím a teď mám operovat, jak já to mám učit, protože se ten válec má odhalovat konstantní rychlostí a Bavíme se o silách, tak bude fajn si zapsat silové rovnic a my už víme, že na pohyb tělesa ve 2
Minuta: 6
Tak na teprve stojí rovnice bude nula prostě, aby ten pohyb byl rovnoměrný, tak ta jsi jela. Ale musí být přesně taková jako sealife, aby netlačily no. Jenže problém je, že já neznám, takže tím jsem si Zdá se moc nepomohl, co takhle součet sil ve svislém směru to silonovém, no, tak já si řeknu, že dolů Me To Forget už bude třeba zaporny směr pro mě teďka v tom kladnem míří ta FN, protože v tomto směru v tom svislé. Není možné, aby bylo nějaké zrychlení, prostě ten válec pevnou podložku, tam je nulové. Já si aspoň můžu zjistit tu sílu FN. Co je teda ta tíhová síla, což se vypočítá jako MK. No a když si řekneme, že teda géčko bude 10, ať se to lépe počítá, tak ta
Minuta: 7
Ten bude 100 newtona, což je fajn konečně první výsledek. Ale furt nevím to ani no, ale poslední rovnice, která mě to zbývá je momentová, tady se na to otáčení budeme dělat, takže se to těleso otáčí kolem svého středu. Já vím, že je to volání po těle, co se vlastně otáčí spíše kolem toho nebudu, ale my teď se na to válení díváme rozložení, posuvný pohyb zvlášť. Ten smysl směr zlaté otáčivý pohyb vyvalený. Jako celek v rekombinaci to posuvného a otáčivého, ale pro ten se loví rozklad si můžeme dovolit. Já to takhle Rozkoš budu v nás tedy na momentovou rovnováhu ke středu, tak co já můžu říct. Vidíme, že do toho bodu přímo míří.
Minuta: 8
Síla a ta síla. Takže k tomu bodu nemají žádný moment síly a tím pádem tyto byly kolem tohoto bodu to těleso neotáčí, potom tady máma bude kladný, tak do tohohle směru otáčí tady ta síla FN, což dává smysl. Já jsem říkal, že tam je jakýsi brzdný efekt, jo, takže bych tak nějak očekával, že bude mít na to otáčení tento vliv. Jak velký moment ta síla tady vytvořím. No vůči tomu to budu je vlastně vychýlená to rameno valivého odporu já takže ten moment má velikost have ten kredit a odporová síla F vůči tomuto bodu je ta vzdálenost.
Minuta: 9
Takováto co že poloměr OK, takže tady dáme mínus v krámě a protože Helceletova Lení je za konstantní rychlosti ta úhlová rychlost zrychlení. Já se tady můžu napsat. No protože na pravé straně ten momentový se vždycky bývá na moment setrvačnosti úhlové zrychlení a to je nulová, takže já si teďka můžu vyjádřit tu sílu, když to přehodím na druhou stranu a vydělím poloměrem. Tak mi vyjde, že to je normálová síla krát rameno valivého odporu lomeno poloměr. Fire tu novou sílu známe to je to jedno rameno valivého odporu je 0,005
Minuta: 10
a teploměr máme 0,2 m a vyjde nám, že ta síla FC je dva a půl a můžeme se vrátit do té a x v rovnice z které si můžu vyjádřit tu sílu a já vycházím a tím pádem, že já musím tlačit jenom dva a půl mi abych to valení udržel 300l rychlosti byl tady vidíme, jak málo síly, stačí k tomu, aby to vůbec začalo. Pojďme se teď podívat, ale na situaci kdy ten válec se nebude otravovat ostatní rychlostí. Trochu se nám ale změní zadání, protože u toho prvního příkladu jsme tu sílu a dali přesně takovou, aby to válení probíhalo s konstantním. Rychlost naopak tady už nějakou sílu v tom vodorovném směru zadanou máme a zajímá mě s jakým zrychlením se to
Minuta: 11
těleso bude pohybovat, abych to upřesnil, tak tady to zrychlení budeme brát jako a zrychlení toho těžiště vlastně a Bavíme se o tom a zrychlení toho posuvného pohybu, co se týče lebih stran rovnic a těch sněhových, tak tam se nic nemění, protože ty vstupy se taky nezměnily furt máme ty stejné cíle. Teda aspoň stejně označené. Ale co se mi bude pravá strana rovnice, protože vždycky ten Newtonův zákon říká, že souhlasil rovná se té silnici směr mx100 zrychleně fix, vem směru v tom svislém směru, tam se nic nemění, protože stále platí ten předpoklad, že skrz pevnou podlahu za nic nemůže, takže Platí i tam vypocet, že ta normálová síla je aspoň pro ten rotační pohyb a komentoval
Minuta: 12
rovnice tady na pravé straně rovnici je moment setrvačnosti krát úhlové zrychlení, takže naráz se mi tady objevilo celkem dost neznámý, když vynechám tu druhou rovnici, kterou beru jako vyřešeno, tak tu tohleto zrychlení a to letos rychleji plus ještě tu sílu. To jsou nerovnice, ale rovnou tři neznáme, co s tím a přiznávám, že tohle už je možná trochu gymnaziální úroveň. Ale to zvládneme. My jsme si v minulém videu při rozkladu těch pohybu ukázaly, že já jsem ta rychlost toho těžiště směrem doprava je stejně velká jako rychlost z toho čistě otáčivého pohybu na kraji popřípadě teda. Směrem a tím pádem tam platí i rovnost pro jejich zrychlí. Já můžu říct, že to
Minuta: 13
zrychlení zrovna jako úhlové zrychlení poloměr toho válce už jsem si je vlastně přidal jakoby jedno rovnice navíc. Dále se stanete rovnice můžu vyjádřit tu neznámou. Já si o ní můžu říct, že je teda víno m krát a a teďka toto a toto může dosadit do této rovnice. Stáhnu si trochu dolů. Takže to budeme mít normálová síla krát rameno valivého odporu mínus za Béčko dosazují toto, což je mínus krát a poloměr a to se rovná úhlové zrychlení. No a to úhlové zrychlení bych se z této rovnice mohl vyjádřit i jako a lomeno to
Minuta: 14
trochu upravím a to tím stylem, že tady tuto zavolá svým tím poloměrem jenom bacha na znaménka a Protože se jedná o válec, které se to válí, tak jeho moment setrvačnosti, to se dá vypočítat jako jedna polovina m r na druhou, protože tady máme her na druhou lomeno Hair, tak já to tady můžu vydělit bude tady pouze na trhu a zůstal mi to pouze háčko. No a teď už jsem se dostal do situace, kdy jediná neznámá v té rovnici. Je to zrychlení, takže všechno co má zrychlení dám na pravou stranu výnos MK a na druhé straně bude normálka krát rameno valivého odporu mínus Have Her. Ocaď Bitcoin jedna polovina min8 a na
Minuta: 15
levé straně rovnice to vidím, že tady má jedna polovina mmr mínus 1 ml. Takže na polovina bez jedné je Mínus jedna polovina, takže to trochu no a to háčku už se dá vyjádřit tím, že tady vlastně vydělíme celou tou závorkou, když jde všechno dosadíme, tak nám vyjde, že to zrychlení valivého pohybu. V tom posuvném směru je 0,5 m krát sekunda na mínus druhou, co se týče toho s jakým úhlovým zrychlením se ten válec od valu, tak k tomu nám stačí viď zpátky do této rovnice a zní si vyjádřit to úhlové zrychlení, že vlastně to Páčko jméno poloměr, což je nula. 5 lomeno 0,2 a vyjde nám 2,5 radiánu krát sekunda na mínus druhou,
Minuta: 16
máme tady už spočítat balení, jak při rovnoměrném tak při zrychleném odvalování a nakonec bych se rád zmínil jenom o tom, že já když jsem se připravovala tohle video a hledal jsem všechny ty veličiny a vzorce, tak jsem často narazil, že ta síla, která tady a působí proti tomu pohybu se vyjádřit. Podle tohoto vzorce, což sice je ale jak už jsme si ukázali ne vždycky já tohle to platí pouze při tom balení a při rovnoměrném a odhalování nebo při konstantní úhlové rychlosti. Kdybych to ale vzal při zrychleném nebo zpomaleném odvalování, tak to už vyjde. Jinak protože ono na pravé straně v ten moment v rovnici nemá nulu, ale tady Tento článek rád epsilon. Díky za sledování tohodle videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like a jestli potřebuješ něco k večeři kup Rosice štěnice. Tak na tu
Minuta: 17
omítku cz najdeš všechna videa pohromadě řešit příklady faktury.

Předchozí video

VÝROKOVÁ LOGIKA Matika pro SŠ s Markem Valáškem — 5. díl

Další video

ROZBORY NEUMĚLECKÝCH TEXTŮ Čeština s Tomášem Ficzou ― 4. díl