Řezy | 2/3 Zobrazování | Konstruování | Onlineschool.cz

Řez používáme tehdy, pokud má zobrazovaná součást dutiny. Ty se totiž v pohledech nezobrazí. Řez zobrazení toho, co bychom viděli při rozříznutí tělesa myšlenou rovinou řezu. Řezy mají svá pravidla zobrazování a několik variant. Pojďme se na ně podívat.

Pravidla zobrazování řezů
Ve většině případů je třeba zakreslit rovinu řezu a to tlustou čerchovanou čarou, ke koncům této čáry přidat šipky kolmé na rovinu řezu (aby bylo jasné ze které strany se na řez díváme) a tento řez popsat velkými tiskacími písmeny. V řezu samotném ty části, které mají průnik s rovinou řezu vyšrafujeme tenkými čarami. Přitom také nezapomínáme na to, že zakreslujeme i to, co vidíme za rovinou řezu.

Pokud je zřejmé, jaká je rovina řezu, tak není nutné označovat rovinu řezu. To vše za předpokladu, že dodržujeme pravidla zobrazování (pohled zleva se nachází napravo apod.) Pokud rovina řezu protíná žebra nebo jiné výstuže, tak je nešrafujeme, ale kreslíme je v pohledu.

Varianty provedení řezu

Poloviční řezy
U symetrických součástí můžeme použít poloviční řezy, které jednu půlku součásti zobrazují v pohledu a druhou v řezu.

Řez vedený složenou rovinou
Řez nemusí vést jen jednou rovinou, ale několika na sebe navazujícími rovinami. Vždy platí, že zobrazujeme to, co vidíme ve směru naznačeném šipkami u roviny řezu a že tyto roviny musíme zakreslit a popsat.

Rozvinutý řez
U součástí, které jsou symetrické podle zakřivené roviny, je možné tuto rovinu použít jako rovinu řezu. V tomto případě ale do řezu zakresluji součást s rozvinutou rovinou a tento řez je potřeba označit speciální značkou.

Místní řez
Pokud je třeba jen malou část součástky zobrazit v řezu, můžeme použít místní řez. Dutiny zobrazíme v řezu, který ohraničíme tenkou čarou a zbytek součásti zobrazíme v pohledu.

Průřezy
Průřezy fungují na podobném principu jako řezy s tím rozdílem, že zobrazují pouze rovinu řezu a nikoliv to, co vidíme za ní. Průřezy můžeme použít jen tehdy, pokud je výsledné zobrazení součásti spojitá plocha.

Toto video najdeš také na webu Onlineschool.cz na https://onlineschool.cz/konstruovani/rezy/

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoolcz?sub_confirmation=1

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://www.facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Automatický transcript

Minuta: 0
Ahoj trenéři. Pokud někde děláme vykašlu části, která má své vnitřní části tak pohledy tyto části ne zakresli. Musíme si pomoci řezy jak na něm si ukážeme ve videu jdeme na to jako z nás doslova řez vyplývá také řezy v konstruování je zobrazený toho co vidím a pokud bychom část součásti uřízli, když se podíváme na to těleso, které tady máme zobrazené v pohledu tak nějakého šroubovitého tvaru jakoby šrouby s hlavou vidím, že jsou tady nějaké hrany, které jsou vevnitř. No a já z čelního pohledu nemám šanci si udělat představu o tom, jak vypadá ta součástka říct, proto se tady vede myšlená rovina řezu, která je to označená tlustou čerchovanou čarou a tuto rovinou řezu si označím písmeny a potřebuji taky označit, z jakého místa se na tu rovinou řezu dívám, jestli zleva nebo zprava. No a zde máme to. Co vy.
Minuta: 1
Ne. Pokud bychom rozřízli tu jsou čas v místě, jak je za značeno tady to, co mi vznikne průnikem toho tělesa a roviny řezu, zakresluji šrafování. Jo tady tyhle ty šrafy jsou ten kov, který bych viděl v rovině řezu, protože tady tahle ta díra s touto drážkou není šrafovaná, tak to mi Jasně říká, že tam materiál není. A to je díra. No a když bych tohle to součást opravdu uřízl, tak to tak to co bych ještě viděl za toho rovinou řezu je vlastně tady tahle ta plocha, což odpovídá tady tomuhle kruhu. Takže v řezu zakresluji ne jenom to, co mi řekne průnikem přesně roviny a tělesa samotného, ale i to co za co řeznou rovinou vidím samozřejmě. Ten hře s pokud ho označují tady písmene, tak si ho potřebuji označit těmi samými písmene je zde, co se tlouštěk tyče tak obrysy, kterými vznikají a v tom přes označím tluste.
Minuta: 2
Stejně jako obrazy, které vidím zde, já si dělám tenkými čarami většinou pod úhlem 45 stupňů k těm obrysovým včera při čemž tyhlety rovná šrafy se používají úkolů, pokud máme tělesa z jiných materiálů, tak pro ně existují šrafy, které mi přesně řeknou, že tohle to tělesa z plastu nebo z dřeva, ale protože jsme teďka ve strojírenství tak Drtivou. Většinu času se budeme potkávat s koly. Pojďme dále řezy s ne nutně, vždycky musí označovat tady touhle tou šipkou a tou rovinou řezu, když máme tady tohle to těleso, které je de facto čtvercová deska, na které je trenky prstenec a ten je tady spojen čtyřmi žebry. Tak pokud na první pohled Jasné, co tímhle tím dřezem. Myslím, že se jedná o tady tuhle tu řeznou rovinou, tak nemusím tu řeznou rovinu nějak označovat, ale musím
Minuta: 3
Striktně dodržovat a principy promítání pokus řezy označují písmena mám jako zde, tak pokud tam těch řezu je více, tak já si klidně ten dřez můžu nakreslit někde úplně mimo nemusí být stejné pozici pohled zleva. Ale pokud ten neoznačil a počítám s tím, že každému naprosto jasné, jak se na to těleso dívám, tak fajn, ale musím zakreslit tak, že je jasné, že se dívám. Tady jsem o tom případě sleva Další věc, co se týče tak veškeré vyztuhy nebo žebra, které zasahují do řezné roviny jsem nešla. Fuj dřezu. Nechávají se z pohledu, tak kdybych se na něj díval tady z tohohle místa. Ještě kdyby světlení tohoto obrázku mě napadá, že tady ten volný prostor, který máme není vzduch, ale je to ten kov, který vidíme tady, ale protože není v rovině řezu, tak ho nech a další věc, kterou si ho můžu uřezat použít je to, že ta rovina řezu nemusí být jenom jedna.
Minuta: 4
A když se podívám A na to co jsem se pokoušel na 10
Minuta: 5
Tak se často takhle proškrtávání toho, že se nejedná o kruhovou díru přičemž, protože ta rovina řezu mi tady nahoře vyšla nad tenhle ten nález, tak já ho tady značím v pohledu. Jo tady ten válec. Já vidím, když se jenom z tohodle místa, přičemž ho nešel, protože on v té rovině řezu není a kreslím o to jde pouze z pohledu rovina řezu může být také různě pootočená což Uvidíme tady na té LED kruhové desce. Je to Kruhová deska, která má v sobě tři díry, dvě tyhlety hladké s vodou na skrz a potom 1 tady ta díra. Která zde má nějaké zahloubení. No a pokud bych použil pouze jednu rovinu, která není nějak zahnutá, tak bych tu rovinu dostal zhruba takhle a tady z téhle té oblasti z té spodní bych měl jenom samé šrafy, protože Terezo
Minuta: 6
tady vespod bych viděl jenom samíkov tak co já udělám já tu rovinou řezu tady ve středu po otočím a budu jí Beztak to abych zachytil tuhle tu díru s čím se značí mi opět stejně všichni mi říkají Jak se na tu rovinou řezu dívám Můžeme si všimnout že tenhle ten dřez zachovává zase principy zobrazování Jedná se o pohled zleva No ale já kdybych tady vedl vodorovnou čáru tak pokud bych neotočil rovinou řezu tak osa té díry by měla být zde naopak si můžu všimnout že tady tato vzdálenost je tady perfektně zachována jo Takže vlastně tady tahle ta vzdálenost od středu do Osice je zde docela tahle ta rodina je brána takže se na ně dívám kolmo a je pootočená další modifikace řezu se nazývá místní řezy ty používáme Tehdy
Minuta: 7
pokud to těleso má třeba jenom v jednoduchý. No a nepotřebuju úplně celé zobrazit v řezu a zbylo čas na pak potřebuji zachovat v pohledu, aby bylo jasné, co tam je, tak můžu udělat to, že já pouze část toho tělesa nebo v řezu, což je znázorněno, tady to ohraničení tady dělám a ten kluk může být takhle Zubatá nebo klidně takhle oddělená nebo bych se mohl vést klidně tenkou rovnou čáru a takhle to do šrafovat přičemž. Díky tomuto místním ořezu. Vidíme, že tato součást má tady vyvrtanou díru pro šroub. Co se ovšem nesmí stát je to, že ohraničení toho místního řezu ceny, které s hranou, která je zároveň z pohledu. Cože našem případě tady tato, což se ovšem nesmí stát. Takže tenhle ten způsob zobrazování je nepřípustné další způsob používání řezu se nazývá poloviční řezy tety se využívají. třeba
Minuta: 8
v téhle té situaci jim a tuhle tu součást která zvenku vypadá jako nějaká obroušená jídelna tady drážky nebo zkosené hrany ale to co na tom pohledu nevidím je že ta malá hřídelka má i nějaké díry vevnitř tady tuhletu úzko a potom tohle to širokou ale otázka je jak to zakreslit pokud možno za rasu tebe strach že jsou na stvoření od přírody líná Tak jsem navrhl prostě kompromis řekneme že půlku té součástí budeme kreslit z pohledu to je tady ta spodní na ní vidím a přesně tady tyhle ty zkosení No a ta druhá část je v řezu Takže tady vidíme všechny dutiny takže mi ještě napadá jedna Vec kterou jsem dnes důrazný Jo ona byla viditelná už tady u tohohle zahloubení ale když jsem začínal kdy se na straně s konstruováním já tak jsem často tyhle ty díry kreslil bez této hrany prostě nedocházelo že když Náhlá
Minuta: 9
změna průměru, tak tady kdybych to rozřízl, tak já to opravdu tuhle tu hranu vidím, takže na to Nezapomínejte snad už posledním typem dřezu, s kterým se budeme setkávat je rozvinutý řez ten využíváme situaci, kde ta součást je Áďa zakřivená v našem případě tady máme je součástí, je to nějaká deska, která byla v říjnu ta z nějakého kruhového profilu na a má sebe nějaké díry a já bych je rotoval zakreslil a zobrazil. Já tady vidím, že ta rovina řezu, kterou jsem zde použil je zakřivená, proto v tomto řezu rozvinutá délka, kterou má ten řez rozvinuty, zde se rovná délce Oblouku, který je zde, kdybych ho narovnal do přímky tady platí, že řezy s našim písmene, přičemž u rozvinutého vřesu. Musím nutně použít tuhle tu značku, která mi říká, že se jedná o řezy
Minuta: 10
už máme tedy hotové a to co nás čeká taťka se jmenuje krapet jinak ale funguje to velmi podobně a s jedním drobným rozdílem a to je zobrazování toho co vidím za rovinou řezu dřezu přijedeme na průřez a jak se od sebe liší i když vezmu tady tuto hřídel tak ta to má drážku pro péro co to je To si vysvětlíme ještě později a má to i díru která vede nás k vám to tedy Dvě oblasti které chci rozříznout No ale jsem tam s ní může stát že když provedu ten řev tak zatím řazeny ještě spousta věcí které v řezu nejsou jsou tam vidět a já bych ji musel zakreslovat tady zde máme pouze tenhle ten disk ale mohla by tady být ještě namontovaná další spousta zbytečností a mně jde Prostě o to že já chci zobrazit pouze to co je v rovině řezu a k tomu přesně slouží průřezy průřez se o dřezu Pouze
Minuta: 11
v tom, že zobrazí pouze to co je v rovině řezu a už nic zatím dělal, kdybych použil řez zde, tak ještě musím zakreslit tuhletu a diskovou část ne, ale použil pruřez, protože mě zajímá pouze ta rovina řezu průřezy mají jednu nechce říct nevyhodu, ale jde o to, že průřez musí vždycky zobrazovat spojkou plochu. Pokud tady mám díru, která mi tu plochu řezu vtipy na oblasti, tak to tak tohle nemůžu tímhle způsobem zakreslit růže. Vždycky musí zobrazovat pouze spojitou plochu 100 chvíli musím použít hře a tady přesně vidíme. Co se stane, když použiju řez, jaké rozdíl mezi řezem a průřezem, když ten jeden provedl, tak já tady sice vidím. Style ty dva oddělené kusy kovu, ale zároveň tady ještě vidím celý tenhle ten disk, který Máme
Minuta: 12
zde Takže k tomu slouží průřezy poslední desek, které se dneska dostaneme je sklopeným a vysinuty průřez ty využíváme proto, protože ty průřezy nám zobrazí jenom to co vidíme v rovině řezu. Takže když vezmu třeba tady tuhle tu část. Tak co tu máme je to pohled na nějakou součástku. Pokusím se popsat co to je. Tohle to je obdélníková deska, na kterou je takhle z boku přivařen Bučkovi Profil, který je ale takhle na šikmo pod tímhle tím úhlem, ona to půjde vidět tady z toho pohledu zleva, kdy vidíme tady ty nohy to Roučka přičemž ta spodní deska je zde. No a my se hodně špatně pomocí těch klasických zobrazovacích pohledu zobrazí, nedejbože zakóduje ten tvar toho očka. Takže to co můžu udělat. Je to že ten úschovy Profil, který Takhle
Minuta: 13
zepředu by leželo v této rovině, takhle bych ho viděla kočáru, tak já ho můžu otočit a zakreslit ho do tenkých tak jak je to znázorněné tady tomuto typu zobrazení říkáme sklopený průřez, protože holt ten pruřez, který jsem udělal zde jsem sklopil, otočil ho v tom případě o 90 stupňů, druhý typ zobrazení tady máme zde, který využívá průřezu se nazývá vysunuty průraz rozdíl mezi vysunutým a sklopený průřez a ne pouze v tom, že já ten pruřez, který jsem tady sklopil, tak já jsem u toho průřezu vysunout ven jste součástí, přičemž je tu drobný rozdíl ve značení u by jsem u toho průřezu. Musím nutně mít tady ty šipky, prostě rovina toho průřezu a ten samotný pruřez už dávám do tlustých obrysových. Char mi z toho bylo hodně řezy a průřezy jsou celkem. Obsáhle
Minuta: 14
téma, ale věřím, že jsme to stejně všechno prošli díky za pozornost a budu se těšit na slyšenou v dalším videu.

Předchozí video

Prutové soustavy - styčníková metoda 1 | 4/8 Soustavy těles | Statika (Mechanika) | Onlineschool.cz

Další video

Videosbírka | 6/6 Voda a vodní pára | Termomechanika | Onlineschool.cz