Kinetická energie valivého pohybu | 6/10 Energie | Fyzika | Onlineschool.cz

Víme, že valivý pohyb je kombinací posuvného a rotačního pohybu. Z této logiky můžeme vypočítat celkovou energii valivého pohybu – jako součet kinetické energie translační a rotační složky pohybů. Tak jednoduché to je 🙂

Více videí k fyzice najdeš na https://onlineschool.cz/fyzika/kineticka-energie-valeni/

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoolcz?sub_confirmation=1

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Automatický transcript

Minuta: 0
Ahoj lidi, v tomto videu si ukážeme jak vypočítat energii valícího se tělesa jdeme na to, dneska to bude velmi rychlé a jednoduché video na pochopení, když tady máme valící se těleso, tak abychom mohli počítat dále tak Předpokládáme, že to těleso neprokluzuje. To znamená, že tady v tomto bodě se Nepros Michala, ale odhaluje se taky víme, že to balení je složenina dvou pohybů, je to vlastně kombinace posuvného pohybu a rotace toho válce kolem s.r.o. Středu, když to letos kombinujeme máme valivý pohyb. No a kinetické energie těch jednotlivých typů pohybu translačního a posuvného nebo rotačního taky mají svůj způsob, jak je vypočítat posuvného pohybu víme, že ta kineticka energie je dána vztahem jedna polovina anténa 2
Minuta: 1
V pohybu to máme jedna polovina krát moment setrvačnosti krát úhlová rychlost rotace na druhou. No a pokud chci spočítat Candy sergii toho valivého pohybu, který je kombinací těchto dvou pohybů. No, tak teto energie pouze jednoduše sečtu, jo. Takhle jednoduché je vypočítat kinetickou energii valivého pohybu. Zkusme si to ukázat na nějakém konkrétním příkladě dejme tomu, že tady ten válec co se nám doprava odvaluje má poloměr 20 cm do hloubky tedy na délku má metr váží 100 km/h, kdybychom pozorovali rychlost odvalování, tak zjistíme, že to těžiště se posouvá rychlosti půl metru za vteřinu. No a já tu kinetickou energii toho balení nepočítám s kinetickou energii a translační posuvné složky není problém, protože tam známé všechno známe tady hmotnost
Minuta: 2
i rychlost to těžiště úhlová rychlost na druhou, ale mám tu problém v tom, že já ty hodnoty vlastně neznám nemáme tady přímo zapsané. To ale nevadí moment setrvačnosti pro válec bychom si třeba z tabulek. že je jedna polovina krát hmotnost krát poloměr na druhou nevadí Hlavně bacha na tom se to taky jsem tam stává A když píšu ten moment setrvačnosti tak on v sobě má tu jednu polovinu zahrnutou ale já nesmím zapomenout že tady ještě jedna jedna polovina tady zbývá vůbec z toho vztahu pro kinetickou energii takže potřebuji tam zachovat obě dvě poloviny No a úhlová rychlost tak tam si můžu vzpomenout na video
Minuta: 3
pohyb bodu po kružnici a z toho videa víme že úhlová rychlost se dá spočítat jako podíl té rychlosti posuvné lomeno Polo mě další upozornění bacha na to že asi celá ta úhlová rychlost v tom vztahu je na druhou Takže já když tady dám to vyjádření v tom zlomku tak celý ten zlomek je na druhou Já už bych teď mohl přímo dosazovat. Ale zkusím se to trochu upravit. Já moc s ním oba dva členy toho zlomků na druhou a můžeme si všiml, že ty poloměry na druhou se nám to krátí, co nám to zbyde z tohoto členů jedna polovina z té na druhou a tady máme jedna polovina kratena polovina, což je jedna čtvrtina helem, na druhou bych to sečteme,
Minuta: 4
tak tady mám jednu polovinu toho začala ne a jednu čtvrtinu toho začala ne, no. A polovina plus čtvrtina jsou tři čtvrtiny. Další Prima věc je, že vlastně to hmotnost i rychlost máme v základních jednotkách na rozdíl třeba od těch centimetrů tady které bychom museli převádět, ale upravili jsme to tak, že vlastně to nějak nepotřebujeme. No Což mi připomíná, že tady má velké tak nevadí. Ok můžem dosazovat, takže hmotnost máme 100 km a rychlost. To je to metrů za vteřinu a když to dopočítal, tak nám vyjde ta kineticka energie toho válení je 18,75. Takhle jednoduché s tou kinetickou energii valivého pohybu to je Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na slyšenou dalších videí online School cz. Díky
Minuta: 5
za sledování tohodle videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like a Jestli se potřebuješ něco poprosit ještě více, tak na webu.cz. Najdeš všechny videa pohromadě řešené příklady.

Předchozí video

ABSOLUTNÍ HODNOTA A JEJÍ VLIV NA GRAFY FUNKCÍ Matika pro SŠ s Markem Valáškem ― 4. díl

Další video

Valení | 10/10 Kinematika | Fyzika | Onlineschool.cz