Kinetická energie rotačního pohybu | 5/10 Práce a energie | Fyzika | Onlineschool.cz

Kinetickou energii jsme dosud uměli vypočítat u translačního pohybu. U rotačního pohybu výpočetní vztah vychází ze stejné logiky. Hmotnost zde nahrazuje moment setrvačnosti a rychlost je nahrazena úhlovou rychlostí. Spočítáme si také příklad na výpočet kinetické energie kotouče cirkulárky.

Toto video najdeš také na webu Onlineschool.cz na https://onlineschool.cz/fyzika/kineticka-energie-rotacniho-pohybu/

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoolcz?sub_confirmation=1

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://www.facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Automatický transcript

Minuta: 0
Charlie Charlie Už umíme počítat železa, které vykonává posuvný pohyb, dneska se podíváme na to jak vypočítat kinetickou energii tělesa, které ženskou energii tělesa, které vykonává nějaký posuvný pohyb. Už umíme, když máme takovouhle kostku o hmotnosti a rychlosti v tak víme, že jeho kineticka energie se vypočítá tím klasickým vztahem jedna polovina žen v na druhou, taky jsme si ukazovali, že tohle je vlastně práce nutná k tomu, abych v klidu do téhle té rychlosti to těleso rozpohybovat. Pokud bychom měli hmotný bod, který by vlastně kolem nějakého středu rotoval po kružnici, tak tady ten hmotný. Bod má zase nějakou rychlost ven a já jsem schopný to kinetickou energii vypočítat vlastně úplně stejně jo 1.
Minuta: 1
Mp na druhou, protože je to hmotný bod. Jo a všechno svojí hmotnost má koncentrovanou jednom bodě. No, ale tady už si můžu vypomoct i jinými veličina ne, protože vím, že tady tahle ta kružnice má nějaký poloměr a taky víme, že úhlová rychlost tohoto objevu po této dotace se vypočítá jako ta Obvodová lomeno. Polo mě takže za to, že na druhou tady popře násobení si můžu dosadit vztah omegacraft. No a když to umím, tak zjistím, že kineticka energie rotujícího hmotného bodu se dá vyjádřit jako jedna polovina úhlová rychlost na druhou krát poloměr rotace na druhou, oba dva vztahy jsou úplně.
Minuta: 2
I když věřím, že tenhle ten bych si asi vybral tohle. Byly tady pohyby, kde se tento vzorec dal ještě uplatnit. Co kdybychom ale měli nějaký válendy se otáčel úhlovou rychlostí kolem osy, která prochází jeho středem, pokud bych chtěl spočítat kinetickou energii toho na disku přes ten vzorek, který máme tady tak bych rychle došel k problému, protože každý bod na tom disku má jinou obvodovou rychlost. Jo bude na okraji mají větší rychlost, než body 3 středu, co bych teoreticky mohl udělat je určit oken disku energii nějakého jednoho bodů. Takže to bude dneska energie vodu a tam bych si
Minuta: 3
The pomohl tímto vztahem pro kinetickou energii rotujícího vodu. Takže jedna polovina Ham vodu krát Omega na druhou krát vzdálenost toho bodu od 7
Minuta: 4
k tomu že ta úhlová rychlost je vlastně pro všechny body stejná a ta jedna polovina je taky pro všechny body stejná. Takže já jí můžu vytknout. A zbývá mi tady nějaká suma pro všechny body, kdy mám vynásobit 2 mocninu úhlové rychlosti a poloměru rotace. No a mě už z toho minulého videa víme, že tady tato veličina to je moment setrvačnosti, takže jsem stále mě konečně kámo finálnímu tvaru pro kentico energii to rotující těleso, že se jedná o jednu polovinu krát moment setrvačnosti krát úhlová rychlost na druhou. Už jsme si říkali, že ten moment setrvačnosti je prostě nějaká veličinách. Tam je popisuje rozložení hmoty vůči ose rotace a dá se buď vypočítat, když už umí s vysokoškolskou matiku a nebo v různých tabulkách pro různé. Tvary
Minuta: 5
těles máte ty momenty setrvačnosti přepočítá. Takže pokud vám tady matematické operace nebyly úplně jasné, nemusíte zoufat stačí prostě vědět ten a ten vztah k jeho rychlému vybavení vám můžeme pomoct taková analogie, která už se objevovala různě krát v těch pohybech, mezitím rotačním. A posuvným pohybem, protože mi vlastně u toho posuvného pohybu kinetickou energii určíme. Jak jsem řekl jedna polovina krát hmotnost krát rychlost na druhou a tímto vstanu rotačního a vidíme tady určitou paralelu obojí dvojím a jednu polovinu tady tyto veličiny mají nějaký charakter hmotnosti. Popřípadě rozložení hmotnosti a potom tady máme rychlost na druhou, ať už tu klasickou rychlost. A nebo tu úhlovou na pochopení si dáme jeden příklad. A v
Minuta: 6
tomto příkladu si určíme kinetickou energii a disku cirkulárky. I když ten disk má nějaký složit i tvar. Má to nějaký zuby, tak ho považujeme prostě za tenký válec víme, že jsou nějaké hustotě. A známe rozměry, pokud si určit k disku energii toho disku, tak Jedná se prostě o rotující těleso. Takže vím, že mám naběhnout na ten vztah jedna polovina krát moment setrvačnosti krát úhlová rychlost na druhou. Protože se jedná o válec. Tak u válců víme, že jejich moment setrvačnosti se vypočítá jako jedna polovina krát hmotnost krát poloměr na druhou dobré, takže už vím, co mám dosadit za moment setrvačnosti tam budu mít jedna polovina krát další jedna polovina na to bacha, ať to nezapomenu krát hmotnost toho disku poloměr na druhou.
Minuta: 7
Neznám tu hmotnost, ale znám hustotu a znám veškeré rozměry, ať už do toho vztahu nebo třeba někde bokem, tak si můžu určit, že hmotnost toho disku se vypočítá jako objem kraj hustota, to už víme objem válce. Se vypočítá jako plocha podstavy, což je Pí r na druhou krát výška. No když to ještě vynásobíme hustotou, tak dostaneme tu hmotnost Okay, takže to už víme, že za to Emko máme dostavit jsem no a potom ještě nesmím zapomenout, že tady mám úhlovou rychlost na druhou já ale úhlovou rychlost zadanou. Nemám rád mám jaké otáčky hádky moje to trochu bojíš, ale vím, že otáčky se dají převést na Frekvenci, protože svého druhu ty otáčky za minutu je nějaká informace o frekvenci,
Minuta: 8
že 3x za minutu se to otočí, frekvence se ale udává v hercích a to je vlastně počet těch dějů za vteřinu. Takže Já prvně potřebuju těch 3000 otáček za minutu převést na otáčky za vteřinu s ložiskem, takže Vydělím ty 3060. No a to už potom budu mít 50 otáček za vteřinu a to je vlastně ta frekvence Frekvence je počet což Toto je takže frekvence tohoto děje tohoto otáčení je 50hertz a zároveň taky víme, že úhlová rychlost se počítá jako dvě pije Super, takže to tu celé dosadíme a možná to i celé posuneme to tady vlezl fajn, takže dosazují
Minuta: 9
za hmotnost. Pí r na druhou teď vím, že jsem řekl, že to je výška, ale už bys mi to trochu krylo s rychlostí tak aby vás to nepletlo. Dám tu téčko jako tloušťku. A bacha na to, že toto celé je pouze ta hmotnost nesmím tady zapomenout to. Herna druhou. Takže já ho tady dopíšu a teďka ještě tady tu úlohu Rychlost, kterou můžeme vypočítat jako 2 i to celé na druhou. Protože je tady dost různých jednotek. Tak to ještě dosadím, abychom neudělali někde chybu tam. Takže jedna polovina krát jedna polovina k té tam se nic nepřevádí a poloměr je v centimetrech. Takže převádím na základní jednotky, což jsou metry 0,25 tloušťka. To jsou ještě navíc milimetry já takže to převedeno na metry je 0,003
Minuta: 10
hustota je ve správných jednotkách. Tam máme 7800 kg na metr krychlový a znova ten poloměr, což je 0,25. Já tady na druhou tady taky. Teď takhle rychlost a frekvence je základních jednotkách, že nemusím převádět a když to všechno pro počítáme, tak nám vyjde, že disk T cirkulárky disco energii 7085, ten výsledek se vám může trochu lišit. Podle toho jakou přesností topí, zadáte tím pádem máme hotovo z tohodle videa, co se potřebujete odnést je rozhodněte na ten vztah na výpočet kinetické energie rotujícího tělesa. A tak je to uvědomění, že od vztahu pro kinetickou energii posuvného. Pohybu se zas až tak ne vy si že to jsou hezké analogie podle kterých se ten vzorec na zapamatovat. Díky za sledování
Minuta: 11
tohodle videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like a Jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosince, tak na webu.cz všechna videa pohromadě a studijní texty.

Předchozí video

NÁRODNÍ JAZYK, SLOVNÍ ZÁSOBA, LEXIKOLOGIE - Čeština s Tomášem Ficzou ― 8. díl

Další video

ROVNICE - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ŘEŠENÍ ROVNIC - Rovnice - Matika pro ZŠ s Markem Valáškem ― 7. díl