Domů / Kanály / OnlineSchool.cz

OnlineSchool.cz

Onlineschool.cz je web, na kterém najdeš spoustu videí z matematiky, fyziky, statiky a stavební mechaniky, termomechaniky, pružnosti a pevnosti. Vytvořil jsem jej proto, abyste vy studenti zvládli rychleji své školní povinnosti a zbylo vám více času na svůj život. Zakladatelem tohoto projektu je Radek Zeman, který původně vystudoval energetiku na VUT FSI v Brně.

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku
Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Kategorie

Nová videa

Kinetická energie rotačního pohybu | 5/10 Práce a energie | Fyzika | Onlineschool.cz

Kinetickou energii jsme dosud uměli vypočítat u translačního pohybu. U rotačního pohybu výpočetní vztah vychází ze stejné logiky. Hmotnost zde nahrazuje moment setrvačnosti a rychlost je nahrazena úhlovou rychlostí. Spočítáme si také příklad na výpočet kinetické energie kotouče cirkulárky.

Stabilita tělesa | 3/3 Mechanika tuhého tělesa | Fyzika | Onlineschool.cz

Stabilita tělesa je míra práce, kterou potřebujeme, abychom těleso dostali z polohy stabilní do polohy labilní. Na příkladu kvádrového tělesa si ukážeme i výpočet takové situace a také, co to labilní a stabilní poloha je.

Příklady na páku | 2/3 Mechanika tuhého tělesa | Fyzika | Onlineschool.cz

Příklady na páku nebo houpačku jsou jedním z klasických užití silové a momentové rovnováhy. Ukážeme si, jak takové příklady co nejrychleji spočítat co nejefektivněji.

Sinová věta | Goniometrie | 17/19 Matematika | Onlineschool.cz

Sinová věta je vzorec, který nám pomáhá určit délky stran a úhly v obecném trojúhelníku (nikoliv už jen v pravoúhlém, jako tomu bylo u sinů a cosinů). Říká, že poměr stran se rovná poměru sinů jim protějších úhlů.

Silová a momentová rovnováha | 1/3 Mechanika tuhého tělesa | Fyzika | Onlineschool.cz

Po mnoha videích o pohybu se dostáváme k výpočtu rovnováhy – přesněji k výpočtu sil a momentů, které na těleso působí tak, aby těleso bylo v rovnováze. Budeme vycházet 2. Newtonova pohybového zákona, který nám říká, že suma sil a momentů se musí rovnat nule, aby bylo těleso v rovnováze.

Kinetická energie rotačního pohybu | 5/10 Práce a energie | Fyzika | Onlineschool.cz

Kinetickou energii jsme dosud uměli vypočítat u translačního pohybu. U rotačního pohybu výpočetní vztah vychází ze stejné logiky. Hmotnost zde nahrazuje moment setrvačnosti a rychlost je nahrazena úhlovou rychlostí. Spočítáme si také příklad na výpočet kinetické energie kotouče cirkulárky.

Valení a síly | 9/10 Dynamika | Fyzika | Onlineschool.cz

Při valení vznikají diametrálně odlišné síly než u posouvání. Prvně se reakční síla díky deformaci povrchu a valícího se tělesa vyosí (o délku odpovídající ramenu valivého odporu) a proti valení začne působit momentem valivého odporu. Druhá nová síla je odporová síla při valení. Svou povahou není třecí silou, protože ta vzniká při relativním pohybu dvou povrchů. Tato síla se tím pádem nedá určit přes koeficient tření, ale ze silových rovnic.

Valení | 10/10 Kinematika | Fyzika | Onlineschool.cz

Valení je druh pohybu válcového či kulového tělesa, kdy se otáčí kolem svého středu a zároveň se posouvá po podložce. Kombinuje se zde tedy posuvný a rotační pohyb. Ukážeme si, jak souvisí obvodová dráha bodu na okraji tělesa s uraženou dráhou těžiště, jak spolu souvisí rychlost rotace a rychlost těžiště a také proč je pro popis pohybu důležité, aby těleso neprokluzovalo.

Kinetická energie valivého pohybu | 6/10 Energie | Fyzika | Onlineschool.cz

Víme, že valivý pohyb je kombinací posuvného a rotačního pohybu. Z této logiky můžeme vypočítat celkovou energii valivého pohybu – jako součet kinetické energie translační a rotační složky pohybů. Tak jednoduché to je 🙂

Dimenzování ohybu – staticky určitá úloha | (7/14) Ohyb | Pružnost a pevnost | Onlineschool.cz

Dimenzování prutů při ohybu je jako jakékoliv jiné dimenzování navrhování neznámého parametru tak, aby byla splněna určitá úroveň bezpečnosti. V tomto videu se budeme věnovat staticky určitým konstrukcím.