MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY – LEKCE 9: Daně – M. Radiměřský

9. LEKCE ZDARMA: Daně z kurzu MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY od Miroslava Radiměřského.

🎓 O KURZU
Mikroekonomie je pomyslným prvním krokem do světa ekonomie jako takové. Popisuje a analyzuje chování subjektů na trhu, spotřebitelů i výrobců. Ukazuje, jak se jejich chování promítne do chování trhů. Nastiňuje, jak vzniká rovnováha na trzích, ale hlavně jaký vliv a dopady mají změny cen a dalších faktorů.

K čemu to je?
V moderní ekonomii stojí vše na mikroekonomických základech. I nejsložitější teorie a modely rozhodování komplexních nadnárodních celků v sobě obsahují rozhodování jednotlivců – ať už manažerů či zaměstnanců nebo zákazníků. Právě tohle rozhodování jednotlivců je popisováno mikroekonomickými principy. V tomto kurzu vám Mirek zmíněné principy představí a popíše. Není odpovědí na všechny otázky, ale nástrojem jak si otázky pokládat a následně si na ně odpovídat. Mikroekonomie je rámcem, nástrojem na popis a pochopení mnohem složitější reality.

Ukážeme si proto, co je špatného na stáních regulacích, čím škodí monopol, a proč ekonomové zdvihají obočí při zmínce o clech a daních. Mimo to kurz pokrývá základy mikroekonomie v bakalářských kurzech a nabízí tak vhodné doplnění studijních materiálů.

Automatický transcript

Minuta: 0
Chodím s oválem světě státy většinou opouští cenovou regulaci. Tak co využívají jsou daně pro dopady na konkrétní trh jsou důležité spotřební daně DPH a případně daně uvalené specificky na alkohol nebo na tabák. My se na dalším grafu podíváme, jak nám ovlivní daň rovnováhu na daném trhu a máme zde opět rovnou situaci s rovnovážnou cenu a rovnovážné množství přichází stát a Úvaly daň daň v tuto chvíli se nám promítne do ceny, takže nová cena po zdanění je původní cena plus uvalena daň. Jak se nám změní situace? Nyní máme novou cenu a spotřebitele jsou ochotni poptávat pouze množství podobně výrobci to dané množství nabízejí. A množství s obchodovaného zboží, daň nám vytvoří celou daně, kterou si vybereš stát. To znamená tato část předchozího
Minuta: 1
přebytku spotřebitele odchází ve prospěch státu. Jedu zaplacená da přebytek výrobce se zčásti nemění přebytek spotřebitele nám zůstává zde, co nám ovšem opět dělá vrásky, na čele jsou náklady mrtvé váhy tedy tato část dřívějšího původního přebytku výrobce nenávratně zmizí podobně jako dřívější přebytek spotřebitele v této části opět nenávratně mizí to zná. Vnikají nám zde opět transakce, které se z důvodu regulace nerealizují. Máme zde lidi, kteří jsou ochotni za původní. Tržní rovnovážnou cenu nakupovat a lidi, kteří jsou ochotni prodávat z důvodu státní regulace nemohou na tom jako jako nemáme rádi. To je opět ztráta efektivity ztráta transakcí, které by byly vzájemně prospěšné vzájemně bychom Rádi udělali, ale kvůli státu nemůžeme.

Předchozí video

MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY - LEKCE 10: Clo - M. Radiměřský

Další video

Sférické souřadnice | 5/9 Trojné integrály | Matematika | Onlineschool.cz