MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY – LEKCE 8: Regulace – M. Radiměřský

8. LEKCE ZDARMA: Regulace z kurzu MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY od Miroslava Radiměřského.

🎓 O KURZU
Mikroekonomie je pomyslným prvním krokem do světa ekonomie jako takové. Popisuje a analyzuje chování subjektů na trhu, spotřebitelů i výrobců. Ukazuje, jak se jejich chování promítne do chování trhů. Nastiňuje, jak vzniká rovnováha na trzích, ale hlavně jaký vliv a dopady mají změny cen a dalších faktorů.

K čemu to je?
V moderní ekonomii stojí vše na mikroekonomických základech. I nejsložitější teorie a modely rozhodování komplexních nadnárodních celků v sobě obsahují rozhodování jednotlivců – ať už manažerů či zaměstnanců nebo zákazníků. Právě tohle rozhodování jednotlivců je popisováno mikroekonomickými principy. V tomto kurzu vám Mirek zmíněné principy představí a popíše. Není odpovědí na všechny otázky, ale nástrojem jak si otázky pokládat a následně si na ně odpovídat. Mikroekonomie je rámcem, nástrojem na popis a pochopení mnohem složitější reality.

Ukážeme si proto, co je špatného na stáních regulacích, čím škodí monopol, a proč ekonomové zdvihají obočí při zmínce o clech a daních. Mimo to kurz pokrývá základy mikroekonomie v bakalářských kurzech a nabízí tak vhodné doplnění studijních materiálů.

Automatický transcript

Minuta: 0
Na rozdíl od vztahu k svobodnému trhu, který jako ekonomové máme většinou. Rádi jsme k státu skeptičtí a nyní si ukážeme na to proč a my se zaměříme na dva základní principy, jak může stát zasahovat do ekonomiky. Jedna bude cenová regulace a druhou bude zdanění AK obou případů si pomůžeme s grafem. Já když budu mluvit o cenové regulaci, tak se zaměřím na minimální ceny, což může být. Například minimální mzda a nebo na maximální ceny, což například mají v Saúdské arábii uvalené na cenu elektřiny. Aby regulace dávala smysl, tak nemůžeme stanovit minimální cenu pod rovnovážné stanovení minimální ceny podrobnou se nestane vůbec nic subjekty na trhu se dohodnou a jsou na rovnovážné ceně podobně stanovení maximální ceny na rovnovážnou nebude mít žádný dopad tedy, aby regulace fungovala musí být minimální cena.
Minuta: 1
stanovena nad rovnovážnou na první pohled už z minulého videa víme, že nám zde vznikne nějaký nesoulad. Pokud to bude například minimální mzda, tak poptávka po práci je nižší než Jaká je nabízená práce. To znamená vzniká nám zde nezaměstnanost, což na první problém. Pohled je problém a ale tím se to nevyčerpá, jak už jsem minule říkal, my si můžeme pomoci přebytky spotřebitele a přebytky výrobce. V tomhle případě zde máme. Nějakou rovnovážnou cenu, která je nyní nevstupuje v potaz. My zde máme novou cenu a přebytek spotřebitele je zde nad rovnovážnou cenu pro výrobce.
Minuta: 2
Máme přebytek zde. Jak vidím a situace se změnila. Tato část přebytku se od spotřebitele přesunula k výrobci nám jako ekonom by tohle to nemuselo vadit došlo pouze k přerozdělení a my jak jsem říkal neřešíme spravedlnost a neřešíme přerozdělení, co nám ovšem vadí je tenhle ten trojúhelník. Zde jsou transakce, které nyní nenastanou a my víme, že kdyby jsme byli na svobodném trhu neregulované, tak bysme měli tuto cenu a všechny tyhle ty transakce od mého q1. Doc hvězdičkou by proběhly, protože jsou zde lidé, kteří by za Tržní cenu byli ochotni nakupovat a jsou zde lidé, kteří byli za Tržní cenu ochotni prodat tenhleten trojúhelník je to co nám jako ekonom Bati. My tomu říkáme náklady mrtvé váhy neboli
Minuta: 3
nerealizovatelné nerealizované transakce, které jsou vzájemně prospěšné. Co znamená mi jako stát svojí regulací bráníme úzké skupině lidí, nebo jisté skupině lidí v tom, aby mohli obchodovat, to je problém. Takhle to vypadá pro minimální cenu a podobný případ je i pro maximální cenu, jak se podíváme na graf číslo 2, který jsem se zde nakreslil, tak situace je hodně podobná, rozdíl je v tom, že není maximální cenu a máme zde. Větší množství, které vybělený lidi ochotni spotřebovávat, než jaké jsou ochotni nabízet a část, která by dříve. Byla přebytkem výrobců, tak se nyní přesouvá k spotřebitelů, což je zcela logické. Pokud zabráním, aby ceny rostly potom spotřebitele lépe opět nám jako ekonom bude vadit ten na ten trojúhelník. My vidíme, že je z obchodováno množství krve 1 zatímco pokud by byla rovnovážná cena. Byl by svobodný trh, obchodovali bysme rovnovážné množství to tedy
Minuta: 4
opět zde je část transakcí část lidí, kteří by byli za volnou. Tržní cenu ochotni nakupovat a prodávat a nyní kvůli cenové regulaci nemůžou. To znamená, když to zopakuj nám nevadí, že jsou spotřebitele na tom lépe na úkor výrobců samozřejmě někomu to vadit. Může nám ekonom z principu ne, protože prospěch jedněch se přesunul druhý není to možná spravedlivé, ale je to efektivní, co nám velmi vadí jen efektivita tedy v transakce, které kvůli regulaci nemůžou vzniknout. To je důvod, proč mi Ekonomové velmi nemáme rádi regulace ceny.

Předchozí video

MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY - LEKCE 10: Clo - M. Radiměřský

Další video

Sférické souřadnice | 5/9 Trojné integrály | Matematika | Onlineschool.cz