MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY – LEKCE 7: Spravedlivá cena a přebytek – M. Radiměřský

7. LEKCE ZDARMA: Spravedlivá cena, přebytek spotřebitele a výrobce z kurzu MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY od Miroslava Radiměřského.

🎓 O KURZU
Mikroekonomie je pomyslným prvním krokem do světa ekonomie jako takové. Popisuje a analyzuje chování subjektů na trhu, spotřebitelů i výrobců. Ukazuje, jak se jejich chování promítne do chování trhů. Nastiňuje, jak vzniká rovnováha na trzích, ale hlavně jaký vliv a dopady mají změny cen a dalších faktorů.

K čemu to je?
V moderní ekonomii stojí vše na mikroekonomických základech. I nejsložitější teorie a modely rozhodování komplexních nadnárodních celků v sobě obsahují rozhodování jednotlivců – ať už manažerů či zaměstnanců nebo zákazníků. Právě tohle rozhodování jednotlivců je popisováno mikroekonomickými principy. V tomto kurzu vám Mirek zmíněné principy představí a popíše. Není odpovědí na všechny otázky, ale nástrojem jak si otázky pokládat a následně si na ně odpovídat. Mikroekonomie je rámcem, nástrojem na popis a pochopení mnohem složitější reality.

Ukážeme si proto, co je špatného na stáních regulacích, čím škodí monopol, a proč ekonomové zdvihají obočí při zmínce o clech a daních. Mimo to kurz pokrývá základy mikroekonomie v bakalářských kurzech a nabízí tak vhodné doplnění studijních materiálů.

Automatický transcript

Minuta: 0
Každej realitě se ceny stejného zboží liší v čase v prostoru v místě logická otázka, která se na ekonomika je. Co je tedy spravedlivá cena je cena piva například na festivalu na koncertě předražená a i A, co nám v hospodě tady spravedlivá Economy. Je se radši spravedlivé ceně vyhýbá, protože my považujeme za spravedlivou cenu takovou na kterou obě dvě strany svobodně přistoupí tedy spravedlivá cena je jak 100kč za půllitr na festivale, tak 30 Kč za půllitr v hospodě, protože obě strany s tím souhlasí a možná si říkáte, že na festivalu. Mám 100 Kč za půllitr připadá příliš drahé. Pokud si ale i v takovém případě pivo koupíte, tak vaše činy říkají něco jiného, než vaše slova tím nákupem fakticky s cenou souhlasíte, i když si o ní myslíte své. A co tedy vede lidi k ochotě danou cenu zaplatit, my si pomůžeme následujícím grafem a vysvětlíme
Minuta: 1
si ta. Přebytky spotřebitele a výrobce a tentokrát je v ekonomii zcela typický na jedné straně zde máme množství nabízené a poptávanou kvantitu a pak zde máme ceny z angličtiny price is proto to značíme jakob a Dále tu máme nabízené množství a nabídku tady suplife a kdy má neboli poptávku poptávané množství zcela logicky odvodíte, jak dané křivky mají vypadat. Pokud cena klesá. My chceme koupit víc zboží, respektive víc lidí si může dovolit dané zboží koupit přichází na trh. Nakupují podobně Roztyly cena. Vyplatí se novým a dalším výrobcům zboží vyrábět stávajícím výrobcům se vyplatí vyrábět víc, protože to pro ně ziskovější. A z matematického úhlu pohledu může být tenhle ten graf relativně problematické, protože my jakožto jednotlivci se rozhodujeme na základě C, začne-li na ceně P1. Tak já jakožto
Minuta: 2
spotřebitel, respektive všichni spotřebitele jsme za danou cenu ochotni koupit jiné množství, než jaké nabízené výrobci při dané ceně jsou schopni nebo ochotní vyrobit pouze množství q1. Ale kdyby se tohle to množství q1 obchodovalo třeba v dražbě, tak mi spotřebitelé, kteří po tom toužím a my jsme vyhnali jsem až na P2. To znamená naše ochota platit je výrazně větší než Jaká je ochota výrobců nabízet zboží, všichni to známe z televizních filmů a seriálů kdy Poté co je D1 obchod následuje úsměv prodávajícího a Sice jsme se domluvili na stokoruně, ale já bych to prodal za 50. Načež kupující reaguje. Já bych zaplatil i200, to je tenhle. A při ceně P2. Ovšem by výrobci byli ochotni vyrábět množství KV2. Které by ale spotřebitelé koupili Pouze, pokud
Minuta: 3
by jsme šli dolů, samozřejmě v reálném světě, my jako spotřebitelé jsme schopni ovlivnit cenu je nás příliš mnoho nakupujeme velké množství a to jestli já si koupím jedno pivo nebo čtyři piva cenu piva. Neovlivní v tom množství. Já jsem malá ryba. To znamená, my se dostaneme do nějaké rovnováhy rovnovážné ceny, kde se nabídka s poptávkou, proto mi Kreslíme graf s množstvím na ose x a s množstvím na cenu na ose y, protože trh uvedl do rovnováhy nabízené a poptávané množství z něhož plyne výsledná cena na základě, které mi soupis rozhodujeme. Je to vztah, který je vzájemně provázaný teď zpětně k ochotě platit, jak jsem říkal, já, jakožto výrobce bych byl ochotný dané zboží prodat za 50 Kč zatímco spotřebitel by za něho zaplatil 200. Platíme 100 Kč. To
Minuta: 4
znamená já jakožto spotřebitel. Ušetřím to, co bych byl ochotný. Zaplatit a nezaplatil jsem. Tady pro každého spotřebitele, který platí méně než by byl ochotný zaplatit je daná směna výhodná. Pro každého výrobce je to též výhodné, protože každý výrobce, který je zde, tak by byl ochotný prodat za méně než Jaká je cena to znamená opět zde, mám něco jako přebytek výrobce. Takže výrobci dostávají víc peněz než za kolik by byli ochotni prodat z toho důvodu mi jako ekonomové tvrdíme, že si mě na je pro nás efektivní, protože všichni kteří Jsou ochotní danou cenu zaplatit všichni, kteří jsou ochotni za danou cenu, prodat se na trhu. Potkají a provedou vzájemně prospěšnou směny, proto mi akceptujeme
Minuta: 5
cenu, proto ji považujeme za spravedlivou tedy pro vás 100 Kč na festivalu je stále přijatelná cena, protože byste například byli ochotni zaplatit i 120kč, zamyslete se jste na festivalu jste tam celý den, kolik jste ochotní dát na pivo, v kolik jste ochotní zaplatit. 200 150kč. Pokud je to cokoliv víc než 100 Kč. Tak máte přebytek spotřebitele a jste na tom lépe než Kdybyste si pivo nedali, pokud si pivo nedáte, tak se nacházíte někde v druhé části grafu a pak je logické, že si danou, že se spotřebuje zdát. A to je vaše svobodné rozhodnutí, to je to co my můžeme pro to je velký problém, když by jsme hovořili třeba o ceně vody na poušti elektřiny v dnešní době to jsou komodity, u kterých My se nemůžeme vzdát spotřeby a hovořit o spravedlivé ceně u případě
Minuta: 6
takovýchto komory ještě mnohem víc problematické nastříkat fesťáku si můžeme opět rozebrat na grafu. Řekněme, že by ať jste ochotni platit za pivo cenu P1. My víme z minulého příkladů, že na trhu je nějaká rovnovážná cena. Dále zde máme člověka, který ochotný platit cenu P2 člověka, který ochotni platit cenu P3 P4 a P5 tedy Jak vypadá Situace pro vás jste ochotni platit cenu Pay. A víme, že je zde nějaká rovnovážná cena. Pokud si pomůžu případem z minulé, kdy cena byla 100 Kč a vy jste ochotni platit, řekněme 150 Kč. Pak máš přebytek spotřebitele je tahle mnou vyznačená vzdálenost matematicky by to bylo 50Kč podobně pro člověka číslo 2, který je ochotný platit cenu P2.
Minuta: 7
Je přebytek zde. Pokud budu mít řekněme. Pokud budu ochotný platit cenu 130kč. Můj přebytek spotřebitele je 30 pro člověka číslo 3, který je ochotný platit řekněme 110kč, tak je přebytek opět zde vyznačený je to 10kč člověk číslo 4, který je ochotný platit právě těch 100 Kč, které na trhu jsou nakoupí, protože je ochotný zaplatit. Přesně to za kolik je pivo nabízené jo? Přebytek bude nula, ale jeho očekávání bylo splněno člověk číslo 5, který je ochotný zaplatit třeba jenom maximálně 70 Kč, ale na transakci nepřistoupí. Z toho důvodu, že jeho přebytek spotřebitele spotřebitele
Minuta: 8
by byl záporný výhodné situace taktéž pro výrobce, kteří budou obsluhovat mnou zmíněné zákazníky. Byly se podíváme na výrobce, který obsluhuje zákazníka číslo 1, tak jeho přebytek výrobce je zde. Pro výrobce číslo 2 respektive výrobce, který obsluhuje zákazníka číslo 2 je přebytek výrobce zde pro výrobce, který obsluhuje zákazníka číslo, tři je přebytek výrobce zde a výrobce, který obsluhuje zákazníka číslo 4 žádný přebytek výrobce nemá respektive roven nule, přesto se mu vyplatí prodat, protože prodává přesně za takovou cenu, za kterou je ochotný, jak jsme říkali spotřebitel číslo 5 není ochotný nakoupit. Proto samozřejmě nebrání výrobce, kterého by byl ochotný obstát.

Předchozí video

MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY - LEKCE 10: Clo - M. Radiměřský

Další video

Sférické souřadnice | 5/9 Trojné integrály | Matematika | Onlineschool.cz