MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY – LEKCE 10: Clo – M. Radiměřský

10. LEKCE ZDARMA: Clo z kurzu MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY od Miroslava Radiměřského.

🎓 O KURZU
Mikroekonomie je pomyslným prvním krokem do světa ekonomie jako takové. Popisuje a analyzuje chování subjektů na trhu, spotřebitelů i výrobců. Ukazuje, jak se jejich chování promítne do chování trhů. Nastiňuje, jak vzniká rovnováha na trzích, ale hlavně jaký vliv a dopady mají změny cen a dalších faktorů.

K čemu to je?
V moderní ekonomii stojí vše na mikroekonomických základech. I nejsložitější teorie a modely rozhodování komplexních nadnárodních celků v sobě obsahují rozhodování jednotlivců – ať už manažerů či zaměstnanců nebo zákazníků. Právě tohle rozhodování jednotlivců je popisováno mikroekonomickými principy. V tomto kurzu vám Mirek zmíněné principy představí a popíše. Není odpovědí na všechny otázky, ale nástrojem jak si otázky pokládat a následně si na ně odpovídat. Mikroekonomie je rámcem, nástrojem na popis a pochopení mnohem složitější reality.

Ukážeme si proto, co je špatného na stáních regulacích, čím škodí monopol, a proč ekonomové zdvihají obočí při zmínce o clech a daních. Mimo to kurz pokrývá základy mikroekonomie v bakalářských kurzech a nabízí tak vhodné doplnění studijních materiálů.

Automatický transcript

Minuta: 0
Co je ve skutečnosti specifickou daní daní uvalenou na import nám ekonomu vadí opět s velmi podobných důvodů, ale nyní z toho trošku liší, ukážeme si to na následujícím grafu ten graf na první pohled vypadá výrazně složitější, ale věřte mi není a začneme původní situaci, kdyby byla ekonomika uzavřená. Měli bychom zde nějaké optimální množství a optimální cenu, kterou já se vám označenou jako cenu domácí tím, že se otevřeme zahraničním trhu, tak jsem stavíme světové ceně, aby to mělo smysl, tak světová cena musí být nižší, pokud je totiž světová cena nižší, tak se vyplatí importérů vstoupit na náš trh. Takže já zde zruším domácí cenu, která pro nás nadává nemá smysl a zruším domácí množství. Nové situaci máme světovou cenu a světové ceně odpovídá domácí poptávka, takže
Minuta: 1
poptáváme množství Q2. Výrobci domácí, kteří jsou schopni konkurovat jsou ovšem schopní dodat pouze množství kv-1, protože jsme zde. Tedy rozdíl mezi těmito dvěma, množství mi je import. Tato situace je velmi příjemná pro spotřebitele, protože vlastně jejich celý přebytek spotřebitele je od světové ceny nahoru, který na to celá část je přebytek spotřebitele. Kdo na tom ovšem? Tak dobře, není jsou výrobci jejich přebytek je pouze tato malá část proto často výrobci lobbují stát, aby je chránit našem případě se stát rozhodl výrobcům vyhovět a zavádí, co šlo se opět promítne do ceny, takže jí napíši, takže mi zavedeme takto vysoké šlo a Nyní budeme vycházet z ceny pošlu teda. Nova
Minuta: 2
část nabídky která je schopná uspokojit poptávku je zde Toto je tady množství které dodávají domácí výrobci jelikož cena vzrostla Tak spotřebitelé nyní nakupují méně pokud já zde doplním nové Q2 bude jste nové q1 bude zde Popo bude nový import. Podobně jako u spotřební daně je nyní velikost importu z daně na velikosti cla a zde. Tento obdélník Je Zlo, které vybere stát, jak vidíme předchozí část přebytku spotřebitele se nám přesouvat tento obdélník státu v podobě CLA tato část jde k výrobcům. Díky tomu, že jsou schopni nyní dodávat víc a za větší ceny a pro nás jako pro ekonomy jsou
Minuta: 3
opět problematické trojúhelníky, které mám černě. První pro trojúhelník je velmi podobný předchozím trojúhelníku. Je to ztráta mrtvé váhy, které transakce které nenastanou my víme, že Zde jsou spotřebitele, kteří by byli ochotni za světovou cenu nakoupit a někde na světě jsou výrobci, kteří by byli za danou cenu ochotni a schopní prodat, to znamená transakce, které by byly vzájemně prospěšné nenastanou a čím se však liší od spotřební daně je tento trojúhelník. A jak vidíme. Jedná se o množství, které je nyní. Nově dodáván a domácími firmami, jenže domácí firmy by nebyli schopni vyrábět za světovou cenu tady nejsou konkurenceschopné na světových trzích, tím pádem logicky musí být horší méně efektivní méně schopné na ně produktivní tím, že mi zavedeme regulaci, tak jim umožníme vstoupit na trh, tedy
Minuta: 4
tato část produkce je dodávána méně efektivním způsobem než jak. Dodali jiné konkurenční firmy vlastně jako stát při zavedení CLA nutíme ekonomiku plýtvat tím, že umožníme horším výrobcům vyrábět. To je opět důvod, proč nemáme rádi sloh a hlavně to je důvod. Jak se liší od spotřební daně.

Předchozí video

MIKROEKONOMIE ZASAZENÁ DO REALITY - LEKCE 9: Daně - M. Radiměřský

Další video

Sférické souřadnice | 5/9 Trojné integrály | Matematika | Onlineschool.cz