II. Newtonův zákon polopatě

Vznik tohoto pořadu byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky v rámci projektu OPEN UNI – zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364), který je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Náš facebook: https://www.facebook.com/dobrevedet.cz/
Náš instagram: https://www.instagram.com/dobrevedet_zakulisi/
Pomáhá nám SLU: http://mixuj.slu.cz
A také hrou.cz: http://matematika.hrou.cz

Jak by se vám líbilo, kdyby základy fyziky byly na Dobré vědět? Už nad tím nemusíte přemýšlet.

Zpět od galaxií, černých děr a extrémů k základům.

Automatický transcript

Minuta: 0
Minule jsme si řekli, že tělesa je fuj jsou hokejové PUKY kosmické sondy nebo kafe chtějí zůstat v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na ně nepůsobí vnější síla nákupní vozíky nejsou výjimkou, pojíme si na nich ukázat 2. Newtonův zákon bude dobré vědět, jak můžeme tělesa urychlovat a zpomalovat pomocí. Polopatě, jestliže na těleso působí síla, tak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Samozřejmě že ve směru ve kterém síla působí i nakupovat nákupní vozíky se nám velice hodí na demonstrování 2. Newtonova zákona, protože za mívají dobře promazaný kolečka nemají brzdy a zase mohou jezdit libovolným směrem nezávisle
Minuta: 1
na Pro naši demonstraci jsme si udělali dva nákupy jeden menší běžný nákup a druhý obří nákup jako příprava na karanténu při té naší pandemii a jdeme s nimi k autu rozjíždění vozíku, už když se s ním rozjíždíme je jasné, že abychom rozpohybovali. Ten těžší je potřeba buď použít více síly a nebo počítá s tím rychleji bude menší přesně podle druhého Newtonova zákona na vozík působíme silou a během tohoto působení zrychluje směrem, kterým působíme, když přestaneme působit vozit přestane zrychlovat působím zrychluje nepůsobí nezrychluje. Tady by se nám jako zákazníkovi hodila ta dobře pro mazaná kolečka tření uvnitř, koleček je síla, která
Minuta: 2
působí proti směru pohybu a zpomaluje vozík zpomalení můžeme brát jako zrychlení z mínusovým znaménkem. Pokud na něj budeme tlačit. Tak akorát, aby zůstal v rovnoměrném přímočarém pohybu, tak je síla našeho působení a třetí síla v kolečkách, která působí proti nám v rovnováze. Ano působí proti námi odporu vzduchu, ale při tak malých rychlostech to opravdu neřešíme. Roundcube brzdíme vozík vozík nemá brzdy. Takže když její rozjedeme, tak se buď musíme spolehnout na to, že její zbrzdí tření, ale my máme dobře provázaná kolečka, takže brzdíme sami a opět platí, že abychom různě naložené vozíky zbrzdily stejně prudce, tak musíme použít různé množství síly. Hádejte, na který více zatáčím
Minuta: 3
s vozíkem vozík má otočná kolečka. Takže to vypadá, že klasické zatáčení jako v automobilu asi neklapne, ale zkus si to přece jen můžeme rozjedeme vozík a jdeme ho řídit. No nevím, jak vám, ale mě se zdá, že na tohle není vozík stavěný, ať ji natáčíme. Jakkoliv pořád dodržuje první Newtonův zákon a ne a ne změnit směr. To jako v autě nepůjde řešení zastavit vozík a pak jej rozjet jiném směru asi napadne úplně každého je to také řešení doporučené asociací profesionálních řidičů nákupních vozíků, ale napadá mě i mnohem výkonnější řešení chceme-li vozík zastavit v jednom směru, ale rozjet vínem. Co takhle zkusit působit silou zešikma trošku do protisměru a trošku směrem,
Minuta: 4
kterým chceme jet. Podívejme, jak to skvěle funguje všem. Doporučuji si to při příštím nákupu ověřit, ale zejména ten třetí postup hodně opatrně hodně opatrně pro stále, ale platí, že čím je vozík těší, tím více síly musíme použít a nebo se smířit s tím, že zrychlování prostě bude déle trvat tramtadadá. dadadadada vzorec nakonec Jo konečně něco na co se každý z vás těžší případy které jsme si ukázali se lišily tím jakou mají vozíky hmotnost jak moc používáme sílu a jak prudce se nám daří zrychlovat nebo zpomalovat Nejprve si představme tyto veličiny síla se ve fyzice značí f a měří se v newtonech například čím více tlačím na pružinu tím
Minuta: 5
více na něj působí silou silou jsme působili když jsme tlačili vozík a nebo táhli hmotnost se značí a měří se v kilogramech čím více naložený vozík tím více kilogramů a zrychlení se značí a a říká nám jak moc se mění rychlost měří se v metrech za sekundu na druhou Čím větší zrychlení tím více se mění rychlost Pozor pozor teď přijde vzoreček vzoreček samotný Má tvar Rovná se m krát a a můžeme zkusit doplňovat hmotnost velkého nákupu i s vozíkem. Odhaduji na takových 50 km místo m tedy dosadíme 50, pokud budeme vozík zrychlovat půl metrů za sekundu na druhou. Vyjde nám jednoduchým násobením, že síla, která na vozík působí má dohromady 90 x 0,5, pokud budeme chtít stejně
Minuta: 6
urychlovat malý nákup, který má s vozíkem třeba jen 30 km. Potřebujeme pouze 15 minut to vše. Pokud zanedbáme tření a další brzdné síly, jak jsem říkal máme perfektně namazaná kolečka, všimněte si, že v tomto příkladu pouze zrychlujeme aspoň Malujeme v jednom směru to protože pro ty další směry bychom potřebovali pracovat s vektory a to je téma na jiný díl našeho pořadu. Ale slibuji, že to nebude nic složitého. Příští díl, ale bude o třetím newtonově zákonů zákon akce a reakce, tak si jej nenechte ujít. Dejte nám like odběr a do komentářů napište, jakou další látku byste chtěli, abychom zpracovali. Pokud vás baví fyzika, přijďte studovat k nám na Slezskou Univerzitu v Opavě a pokud ne. Přijďte k nám studovat třeba archeologii. A nebo si na webu mixuj tečka slu.cz. Najděte obor podle vašich chutí. Děkuji vám za pozornost a děkuji
Minuta: 7
Slezské univerzitě v Opavě a oboru multimediální techniky se jich podporu. Přeji vám příjemný den. Děcka pořád dobré vědět. Je tu od toho, aby jsme trošku ozvláštnili ty hodiny fyziky, aby se ta fyzika ukázala v také v jakémsi lidském světle. Ale byla by velká chyba si myslet, že dokážeme nahradit středoškolské vzdělání, jestli chcete umět tu fyziku, jestli chcete umět svařit. Kolik váží Pluto, jestli chcete vědět, které Galaxie přišel, který rádiový signál, tak na to Nestačí nějaká intuici a pětiminutové video na YouTube, na to se musíte hodně učit a od základu počkejte. U nás na fyzikálním ústavu. Zrovna
Minuta: 8
včil začínají vznikat videa, kde se naučíte, jak odmaturovat z fyziky a až bude první venku, tak vám hned dáme link, ale i Kdybyste viděli všechny videa o fyzice na světě, tak vám to stejnak nemusí pomoct odmaturovat nebo musí to umět počítat počítat počítat jasné, že ta fyzika tady kolem nás tady jedu na kole, tak vím ne. Nemusím počítat s rovnici, kam dojedu na tom kole. No ale potom jak letím raketu, tak už ta Fyzika se hodí. No a to kolo i ta raketa. Oni se drží podle stejných zákonů. Akorát že ta raketa to není také intuitivní, to si nemůžu vyzkoušet. To já ne, já jsem já jsem se učil od 5. Třídy mi byly čtyři roky. Tak jsem se učil na kole jezdit. No ale s raketu jsem nelítal. To je moc drahý špás, to mi naši nekoupili, takže jsem to musel všechno spočítat a pak teprve jsem mohl létat raketu.

Předchozí video

Do Chile za zatměním Slunce - filmový trailer

Další video

III. Newtonův zákon polopatě