Česká astronomie ve dvou minutách.

Astronomové slaví 100 let od založení Mezinárodní astronomické unie a my s nimi. Vyrobili jsme pro ně krátké video o dějinách České astronomie.

Automatický transcript

Minuta: 0
členem mezinárodní astronomické unie jsme od roku 1922 ale dějiny astronomie u nás jsou mnohem starší nejstarší dosud fungující astronomické hodiny Pražský orloj pochází už z Počátku 15 století a o sto let později jsme postavili v Olomouci orloj heliocentrický uplynulo dalších asi 100 let a v Praze se setkal Brahe z keplerem Povídali si o elipsách a Kepler pozoroval supernovu poslední velkou okem pozorovatelnou supernovu jakou Severní polokoule viděla uplynulo dalších 150 let a v roce 1751 jsme v Pražském Klementinu zřídili astronomickou observatoř která sloužila až téměř do druhé světové války mezinárodní astronomická unie ji poctila tím že po každém z ředitelů teto observatoře pojmenovala jednu z planetek byla to dlouho nejvýznamnější hvězdárna na našem území Na
Minuta: 1
přelomu 19. A 20. Století český průmyslník Josef Jan Frič založil hvězdárna v Ondřejově a veškerá velká pozorování se od té doby odehrávají tam dnes má Česká republika, hustou si hvězdáren a planetárií po téměř celém území a také hustou bo lidovou síť, která vznikla pod taktovkou Zdeňka s plechy. V roce 1959 jsme díky ní nalezli první meteorit. Na základě snímků z Nových kamer Příbramský meteorit Luboš Kohoutek a Luboš Perek spolupracovali na velkém katalogu planetárních mlhovin, který světová astronomie používá dodnes Kohoutek také objevil slavnou kometu a jeho jméno. Tak zaznělo v populárních písní chod r.e.m. V seriálu The Simpsons a komiksu 8pin. V roce 2006 proběhlo v Praze zasedání mezinárodní astronomické unie. Na něm se sice rozhodl, že Pluto přestane být planetou, ale
Minuta: 2
zato se stalo celebritou v médiích naši astronomie inspiruje i lajky básníka Jana Nerudy a jeho písně Kosmické malíře Františka kupku a jeho kosmické jaro lajků amatérů a nadšenců si vážíme pro únik před světlem máme na našem maličkému zemí V4 oblasti tmavé oblohy víme, že inspirují. Všechno nejlepší mezinárodní astronomická unie Happy Birthday International astronomical Union

Předchozí video

Tečna ke kružnici | 17/24 Analytická geometrie | Matematika | Onlineschool.cz

Další video

Neutronové hvězdy porodily stroncium!