Tolerování ( OnlineSchool.cz)

Soustava tolerancí ISO 1 | 1/3 Tolerování | Konstruování | Onlineschool.cz

Součást nikdy nedokážeme vyrobit 100% přesně tak, jak jsme ji nakreslili na výkrese. Proto musíme zvolit mezní hodnoty (úchylky), které budeme tolerovat. A právě k tomu slouží soustava tolerancí ISO. Pracuje s 20 stupni přesností a 28 polohami tolerančních polí. V tomto videu si vysvětlíme všechno názvosloví, proč se rozměry... Číst dále ...

Soustava tolerancí ISO 2 | 2/3 Tolerování | Konstruování | Onlineschool.cz

Pokračujeme v tolerování rozměrů strojních součástí. Vysvětlíme si podle jakého vztahu se určily velikosti tolerančních stupňů pro dané rozsahy rozměrů a co je to toleranční jednotka. Mrkneme taky na použití všeobecných tolerancí. Grafické materiály byly použity se svolením docentky Linkeové z: Linkeová, I., Novák, F.: Vybrané partie z technického kreslení,... Číst dále ...

Uložení (podle soustavy ISO) | 3/3 Tolerování | Konstruování | Onlineschool.cz

Uložení (nebo také lícování) je termín, který popisuje vzájemnou polohou součástí, které do sebe mají pasovat. Je zde rozměr hřídelový a rozměr díry. Podle polohy tolerančních polí může nastat uložení s vůlí (umožňující vzájemný pohyb), uložení s přesahem nebo uložení s vůlí. Ve videu si také ukážeme značení uložení a... Číst dále ...